MISSIOON

Toetame oma asutuses inimeste sotsiaalset ja tervislikku toimetulekut.

VISIOON

SA Põltsamaa Tervis on Hooldushaigla nõuetele vastav ambulatoorset eriarstiabi, taastusravi, hooldusravi ja hooldusteenust pakkuv asutus, mis tagab elanikele kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused eale ning seisundile vastava toimetuleku säilitamiseks ja parandamiseks.