RAVITEENUSTE KÄTTESAADAVUSEST

  1. Vältimatut abi osutavad kõik arstid vastuvõtu ajal väljaspool järjekorda.
  2. Plaanilist ambulatoorset eriarstiabi osutatakse perearsti saatekirja alusel. Psühhiaatri, naistearsti või traumade puhul kirurgi vastuvõtule võib pöörduda ilma saatekirjata.

Eriarsti konsultatsioonile pääsemise ooteaeg võib olla erakorralise arstiabi puhul üks nädal ja muudel juhtudel kuni 6 nädalat.

  1. Tervisekassa poolt kindlustatule on terviseuuringud ja raviteenused tasulised järgmistel juhtudel:
   • kui kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu ilma saatekirjata
   • kui kindlustatu soovib vastuvõttu väljaspool järjekorda

Patsienti teenindatakse sellisel juhul pärast plaaniliselt registreerunute vastuvõtu lõpetamist.

 1. Plaaniliseks vastuvõtuks registreerimine toimub vastava kabineti järjekorra pidamise raamatusse kas vastuvõtukabinetis või registratuuris.
 2. Kaebus tuleb esitada kirjalikult juhatuse esimehe nimele.
 3. Kaebus registreeritakse sissetulevate kirjade kaustas ja vastatakse kirjalikult 4 (nelja) nädala jooksul.