SA Põltsamaa Tervis õendusosakonna patsientide külastamine ja eriarsti vastuvõtuga seonduv

Osakonna patsientidel on võimalus suhelda omastega videopildiga üle Skype.

Helistamiseks on võimalus 15.00-17.00. Vajalik eelnev kokkulepe osakonna telefonidel 7751501 või 55522150.

Statsionaarse õendusabi osakond on mõeldud krooniliste haigustega haigetele, eakatele ja surijatele, et osutada neile õendusprotseduure, sümptomaatilist ravi ja põetust.

Statsionaarse õendusabi osakonnas töötavad õed, hooldustöötajad, füsioterapeudid. Iseseisva statsionaarse õendusabi teenusel ei ole patsientidel raviarsti, kuna osakond ei paku aktiivravi teenust ja arst konsulteerib vastavalt vajadusele.

*Statsionaarse õendusabi teenuste hulka kuuluvad haigusi ennetavad ja tervist säilitavad tegevused, patsiendi väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimaluse korral selle parandamine, stabiilses seisundis haigete ravi ja toetamine õendustegevuse kaudu, õendusalane nõustamine ning surijale õendusabi osutamine. Õendusabisse suunatakse patsient aktiivravist kui patsient ei vaja enam ööpäevaringselt arstlikku sekkumist ja ta vajab veel mõnda aega õendusprotseduuridega jätkamist enne kodusesse keskkonda või hoolekandeteenusele suundumist. Õendusabi teenusele võib suunata ka patsiendi perearst.

Statsionaarse õendusabi osakonna teenustel viibimise kestus sõltub patsiendi tervislikust seisundist tingitud õendusabi protseduuride vajaduste ja sageduste mahust ning SA Põltsamaa Tervis ja Eesti Haigekassa vahelisest lepingust.

Omaosalus iseseisvas statsionaarses õendusabis

Statsionaarses õendusabis viibiva ravikindlustatud patsiendi ühe voodipäeva maksumusest tasub Eesti Haigekassa hinnakirja järgi 85% haigekassa ja 15% patsient . Hinnakirja kood 2063. Alates 01.01.2024 on omaosaluse määr päevas 19,92. Alates 01.04.2024 ja 01.07.2024 hinnakiri muutub. https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu   Lisaks on haiglal õigus küsida esimese 10 haiglapäeva eest täiendavalt voodipäevatasu 25 eurot (10*2,5). https://tervisekassa.ee/visiidi-ja-voodipaevatasud