61 – esmane vastuvõtt ( patsient, kellele pakutakse esimest vaba vastuvõtuaega ja ta pääseb vastuvõtule vähemalt 6 nädala jooksul).

T – trauma (patsient, kes tuleb vastuvõtule erakorraliselt traumaga, patsienti teenindatakse ilma etteregistreerimiseta ja väljaspool plaaniliste haigete järjekorda – saatekiri ei ole kohustuslik).

V – esmane vastuvõtt ( VEK patsient, kellele pakutakse esimest vaba vastuvõtuaega ja ta pääseb vastuvõtule vähemalt 4 nädala jooksul).

62rahalise ressursi piiratus (asutusel ei ole rahalisi vahendeid antud erialal kuid erialal on võimalik teenust pakkuda).

63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine (asutusel on rahalisi vahendeid, kuid puudub antud erialal arstlik võimsus).

64 – patsiendipoolne põhjus (soovib valitud kindlale arstile aega või ei sobi teised pakutud vabad ajad).

K korduvvastuvõtt (arsti poolt tagasi kutsutud patsient).

KS – korduvsüst ( patsient, kes tuleb vastuvõtule arsti poolt määratud ajal korduvalt süstima).

EH – ehhokardiograafia (patsient, kes tuleb uuringule arsti poolt määratud ajal).

K – koormus – EKG (patsient, kes tuleb uuringule arsti poolt määratud ajal).

R – korduvvastuvõtt (rase).

SJ – korduv vastuvõtt (patsient, kes tuleb sünnitusjärgsesse kontrolli ja kellele pakutakse esimest vaba vastuvõtuaega ja ta pääseb vastuvõtule vähemalt 6 nädala jooksul).

RE – relvaloa taotlemine, ( patsient, kes tuleb vastuvõtule seoses relvaloa taotlemisega ja kellele pakutakse esimest vaba vastuvõtuaega ja ta pääseb vastuvõtule vähemalt 6 nädala jooksul).

OS – hooldusraviosakonna patsient (patsient, kes viibib hooldusraviosakonnas ja kellele pakutakse esimest vaba vastuvõtuaega ja ta pääseb vastuvõtule vähemalt 6 nädala jooksul).

IM – patsient, kes maksab oma raviteenuse eest ise ( patsient, kellel ei ole Eesti Haigekassa ravikindlustust või kes soovib vastuvõtule pääseda varem kui ravijärjekord seda võimaldab ja teda teenindatakse väljaspool plaaniliste haigete vastuvõttu).
66muu põhjus.