SA Põltsamaa Tervis osutab raviteenuseid lähtudes Eesti  Haigekassaga sõlmitud Lepingu mahust ja tingimustest.

Järjekorda registreerimine

SA Põltsamaa Tervis peab järjekorda elektrooniliselt  – Eriarstiabis ja iseseisvas õendus-hooldusosakonnas  peetakse ravijärjekorda elektrooniliselt asutuses kasutatava tarkvara formaadis.

Eriarstiabi vastuvõtule saab registreerida E,T,N,R alates kella 8.00-15.00 ja K 9.00 – 17.00 Kui asutuses on erialaarstidel pikem vastuvõtt, siis vastavalt vastuvõtuaegadele. Iseseisva õendusabi järjekorda saab registreerida üldjuhul tööpäevadel 9.00 – 18.00, erandina ka iga päev telefonil 77 51 501.

Järjekorda registreerimisel fikseeritakse:

  1. Patsiendi ees- ja perekonnanimi;
  2. Isikukood (puudumisel sünniaeg);
  3. Ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  4. Planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
  5. Patsiendi kontaktandmed;
  6. Suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  7. Märge ravijärjekorda panemise põhjuse kohta.

Plaanilise ravi korras vastuvõtule registreerimisel pakutakse patsiendile järjekorras esimest vaba vastuvõtuaega. Selle patsiendile mittesobimise korral antakse patsiendile võimalus valida sobiv aeg esimesele ajale järgnevate vabade aegade hulgast.

Patsiendi hilinemisel vastuvõtule võib ta kaotada õiguse saada vastuvõtule samal päeval. Patsiendile määratakse uus järjekorras esimene vaba vastuvõtuaeg.

Vastuvõtule pääsemise maksimaalne lubatud ooteaeg on  6 nädalat.

Vältimatut abi osutatakse väljaspool plaanilise ravi järjekorda. Kirurgia kabinetis on igal vastuvõtupäeval erakorralistele või traumadega patsientidele esimene tund vastuvõtuajast, teistes kabinettides võetakse  patsient vastu vastuvõtuaja sees.