Üldhooldusteenus on mõeldud isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel. Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib teenust osutada kas lühiajaliselt või pikaajaliselt.

Hinnakiri

Ööpäevaringne hooldusteenus 1450 – 1650 €/kuus.

·         Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel.

·         Kulud hoolduspersonali palgafondile, koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele  on 850 €/kuus ühele kohale.

 

Ööpäevaringne hooldusteenus suurema hooldusvajadusega inimesele ja dementsele 1900 – 2000 €/kuus.

·        Kulud hoolduspersonali palgafondile, personali koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele on 1200 €/kuus ühele kohale.

 

Igal kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada hoolduskomponendi maksmiseks piirmäär.

Põltsamaa Vallal on tavakliendil, kellel vald on tuvastanud hooldusvajadus , hoolduskomponendi suurus 700 EUR.

Tavakliendil, kellel nad on tuvastanud hooldusvajaduse , hoolduskomponendi suurus 850 EUR ja dementsel ning hulgidiagnoosidega kliendil 1200 EUR kuus.

 

Jõgeva mnt. 60 kohta.

Lossi tn. 12 kohta.

 

Digibox-i rent toas vastavalt teenusepakkuja hinnale. Hetkel 5,80 EUR kuu. Sisaldab 3+,ETV, ETV2, ETV+, Inspira, Kanal2, TV3, 3 Life, TV6