Üldhooldusteenus on mõeldud isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel. Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib teenust osutada kas lühiajaliselt või pikaajaliselt.

Hinnakiri

Ööpäevaringne hooldusteenus 1450 – 1650 €/kuus.

·         Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel.

·         Prognoositavad kulud hoolduspersonali palgafondile, koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele  on 850 €/kuus ühele kohale.

 

Ööpäevaringne hooldusteenus suurema hooldusvajadusega inimesele ja dementsele 1900 – 2000 €/kuus.

·         Prognoositavad kulud hoolduspersonali palgafondile, personali koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele on 1200 €/kuus ühele kohale.

 

Igal kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada hoolduskomponendi maksmiseks piirmäär.

Jõgeva mnt. 60 kohta.

Lossi tn. 12 kohta.

 

Digibox-i rent toas vastavalt teenusepakkuja hinnale. Hetkel 5,80 EUR kuu. Sisaldab 3+,ETV, ETV2, ETV+, Inspira, Kanal2, TV3, 3 Life, TV6