SA PÕLTSAMAA TERVIS

ÜLDISELOOMUSTUS JA STRUKTUUR

2005. aastal avatud SA Põltsamaa Tervises osutatakse eriarstiabi, koduõenduse, hooldusravi ja füsioteraapia teenust.

Sihtasutuse omanduses on kahekorruseline hoone Lossi tn 49, pindalaga 987 m2. Haiglahoone koosneb kahest erineva vanusega kokkuehitatud osast, millest vanem, maakividest müüritisega osa on ehitatud 1894. a ja uuem, monteeritavast raudbetoonist ja väikeplokkidest osa 1967. a. Vanem osa on haiglana kasutusel 1928. aastast ning uuem osa on kohe haiglaks ehitatud. Suurem remont on teostatud vanemas osas 1980. aastatel, selles paikneb ka kaasaja nõuetele vastav röntgenikabinet.

Teeninduspiirkond on ligikaudu 15 tuhat elanikku (Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald, Puurmani vald). Veel kasutavad teenust osaliselt Viljandi maakonna Kõo valla elanikud ja Järvamaa Imavere valla elanikud.

Lähtudes Põltsamaa piirkonna vananeva rahvastiku suurest hulgast, on vähemalt 20-kohaline hooldusraviasutus, kus on võimalik lisaks 6 kohal osutada ka taastusravi teenust, hädavajalik. Hooldekodu on koht, kus osutatakse ööpäevaringselt nii tervishoiu- kui ka hooldusteenuseid.

Haiglahoone on seest täielikult renoveeritud.
2003. a avas uksed hoone esimesel korrusel valminud perearstikeskus, samal ajal remonditi röntgeni- ja kirurgiakabinet.
2004. a avati uuenduskuuri läbi teinud hoone teisel korrusel eriarstiabi kabinetid.
2005. a avati hooldusraviosakond ja lähitulevikus vajavad renoveerimist hoone välisfassaad ja katus.

SA Põltsamaa Tervises võtavad vastu järgmised eriarstid: 3 kirurgi, 1 kardioloog,  günekoloog,  psühhiaater, sisearst, , nina-kurgu-kõrvaarst, füsioterapeut, võimalik teostada uuringutest sonograafiat, ehho-uuringut, koormus-EKG-d ja röntgenfilme.

Rentnikena võtavad vastu Tartust OÜ Ortopeediakeskus ja OÜ Endokrinoloogiakeskus, Akvante OÜ töötervishoiuarst. Põltsamaa linnas tegutsevad 5 perearsti on eraldi iseseisvad äriühingud, laboratooriumi teenust osutav Synlab. Need asutused rendivad ruume SA Põltsamaa Terviselt.

SA Põltsamaa Tervis omandusse kuulub 31-kohaline hooldusravihaigla, mis pakub nii hooldusravi-, üldhooldus- kui erihoolduse teenust. Osutame Tervisekassa poolt rahastatud õendus-hooldusraviteenust, hooldekodu teenust 12-l kohal ja tasulist, patsiendi või tema pereliikmete poolt makstavat hooldusraviteenust. Hooldusravihaigla osutab tegevusloa alusel teenuseid patsientidele, kes ei vaja aktiivravi, kuid vajavad ööpäevaringset hooldusravi. Hooldusravihaiglas viibimine on ajaliselt piiratud ja haigusjuhu põhine. See võib olla patsiendile tema viimaseks elamiskohaks. Vajades hooldusteenust, saab patsient pärast hooldusravihaiglas olekut edasi minna hooldekodu kohale. Hooldekodu baasil võib osutada kõiki vajalikke sotsiaalteenuseid. Erinevus üldhooldekodust:
ܜldhooldekodu osutab hoolekandeteenuseid, kuid ei osuta tervishoiuteenuseid.