Patsiendi meelespea:

Haiglasse tulles palume kaasa võtta:
perearsti või eriarsti saatekiri;
pass;
eelnevate uuringute andmed;
isiklikud hügieenitarbed;
toasussid;
soovi korral pidžaama või hommikumantel;
igapäevaselt tarvitatavad ravimid;
vajaminevad abivahendid;

Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ega väärisesemeid. Kui Teil on mingil põhjusel kaasas väärisesemeid, raha, dokumente vms, palume need anda osakonna vanemõe kätte seifi hoiule.

Telefoniühendus
Omaksed ja sõbrad saavad Teiega kontakti osakonna valveõe telefonil, soovitavalt peale lõunat. Tel.nr. 77 51 501

Soovi korral saab patsient haiglast välja helistada ainult oma mobiiltelefoniga.

Patsientide külastamine
Külastusaegu osakondades ei ole määratletud. Soovitatav ajavahemik külastuseks on tööpäevadel kella 14.00-20.00, puhkepäeviti 10.00-20.00. maja uksed lukustuvad 20.00.

Muul ajal tuleb külastamine eelnevalt valvepersonaliga kokku leppida. Lillede jaoks küsida vaasi valvetoast.

NB! Haiglas ei tohi suitsetada ega tarvitada alkoholi.

Ettepanekud, kaebused

Kaebuste ja ettepanekute esitamise õigus on kõigil haigla patsientidel, nende esindajatel või omastel ja kliinikumi külastajatel. Kaebus või ettepanek esitatakse vormikohasel blanketil ning pannakse vastava märgistusega kaebuste ja ettepanekute kogumise kastidesse. Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 10 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest.

Patsientide üldised õigused ja kohustused on sätestatud Võlaõigusseaduses ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartas.

Patsiendil on õigus:

-saada vältimatut abi;

-saada teavet oma tervisseisundi, ravivõimaluste ja -tulemuste kohta arusaadavas keeles;

-esitada ravipersonalile küsimusi, kui midagi jääb arusaamatuks;

-osaleda oma raviplaani koostamisel ja olemasolevatest valida endale sobivaim raviviis;

-keelduda ravist seadusega lubatud piires ja saada teavet keeldumise võimalikest tagajärgedest;

-saada vajalikku ravi kiiresti, turvalises keskkonnas eelnevalt määratud ajavahemiku jooksul;

-õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele;

-kogeda lugupidavat ja patsiendi väärtushinnanguid arvestavat kohtlemist;

-sõltumatu hinnangu saamiseks taotleda teise arsti arvamust;

– pöörduda oma õiguste kaitseks SA Põltsamaa Tervis juhtkonna, Eesti Haigekassa (tel 16363), Terviseameti (tel 694 3724), Jõgeva Maavalitsuse (tel 77 66 361) või Õiguskantsleri (tel 693 8404) poole.

Patsiendil on kohustus parima ravitulemuse saavutamiseks:

-anda tervishoiuteenuse osutajale kogu teadaolev teave oma tervise ja haiguse kulu kohta;

-teha koostööd ja järgida arsti määratud raviplaani, -juhendeid ning ajakava;

-vastutada oma käitumise ja eluviisi eest;

-kohelda lugupidavalt nii personali kui kaaspatsiente;

-arvestada kaaspatsientide privaatsuse, turvalisuse ja mugavusega;

-hoida saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja -tervise kohta;

-informeerida tekkinud probleemidest personali või täita teavitusleht “Head soovid, mured ja ettepanekud”œ;

-järgida isikliku hügieeni nõudeid ja haigla kodukorda;

-maksta osutatud tervishoiuteenuse eest omaosalustasu.