SA Põltsamaa Tervis omab lepingut Eesti Haigekassaga

Leping nr 6149714 kehtib 01.04.2014 – 30.06.2018

 

Eesti Haigekassa klienditelefon on (+372) 669 6630

Aadress: Põllu 1A, Tartu  50303