KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

  • Kirjalikud avaldused, kaebused ja ettepanekud võetakse vastu vahetult med.töötajate poolt, registraatori poolt ja peale selle on patsientide jaoks SA Põltsamaa Tervis I korrusele (registratuuri juurde) paigaldatud vastav postkast, mida tühjendatakse tööpäeviti kell 16.00. Kõik saabunud kirjalikud ja suusõnalised avaldused, kaebused ja ettepanekud registreeritakse SA Põltsamaa Tervis registratuuris olevas kaebuste, avalduste ja ettepanekute registreerimise vihikus registraatuuri töötaja poolt ja esitatakse järgneval päeval juhatuse esimehele seisukoha võtmiseks. Juhatuse esimees määrab isiku, kes asub  esitatud kaebust lahendama ja ka aja  kaebuse lahendamiseks, lähtudes seaduses ettenähtud korrast.
  • Kirjaliku kaebuse esitajale vastab SA Põltsamaa Tervis juhatuse esimees kirjalikult seaduses ettenähtud aja jooksul.

 

Kaebusi on võimalik esitada:

Eesti Haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630

Terviseamet telefon (+372) 694 3500

SA Põltsamaa Tervis juhataja (+372) 555 22 556

SA Põltsamaa Tervis kaebuste postkast registratuuri juures seinal