EESMÄRGID

  • Põltsamaa piirkonna elanikele ambulatoorse eriarstiabi osutamise jätkamine kvaliteetsel tasemel ja uute erialade loomine (nt.  endokrinoloog);
  • Ambulatoorse taastusravi osakaalu tähtsustamine, mahtude suurendamine ja kvaliteedi parandamine;
  • 31-kohalise hooldusraviasutuse raviteenuse kvaliteedi parandamine ja kõikide voodikohtade katmine Eesti Haigekassa rahastamislepinguga;

Hooldusteenuste osutamise eesmärgiks on kindlustada patsiendile parim võimalik (ühiskonnas aktsepteeritavaks peetav) elukvaliteet ja maksimaalne toimetulek haigusega.

SIHTGRUPID

  • Isikud, kes ei vaja pidevat hoolekannet, kuid põevad kroonilisi haigusi ja on oma igapäevatoimingutes teistest sõltuvad, kelle tervislik ja funktsionaalne seisund on stabiilne ning kes vajavad pidevat hooldusravi ja -abi, perioodilist arstlikku kontrolli, ravi korrigeerimist ja pidevat hoolekannet;
  • Terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad nii meditsiinilist, emotsionaalset kui sotsiaalset abi ning toetust.